Tarieven kosten Wordpress Website

Privacy en Cookies

Privacy- en cookieverklaring

Via de (hosting en commerciële) diensten en website www.contentvoorelkaar.nl van CONTENT voor elkaar (Martine Kooi), hierna te noemen CvE worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. CvE respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt vooralsnog conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Per 25 mei 2018 zal deze verklaring aangepast worden en voldoen aan de Europese Privacywetgeving; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacy- en cookieverklaring legt CvE uit welke persoonsgegevens CvE verzamelt en gebruikt, en met welk doel. CvE raadt u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van de diensten en website van CvE laat u bepaalde gegevens bij CvE achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vraagt CvE bij het plaatsen van een opdracht om enkele persoonsgegevens.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.

[gdpr_consent_settings]

CvE verwerkt van u de volgende gegevens (mede afhankelijk van de acties die u uitvoert op de site van CvE):
• NAW-gegevens;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• IP-adres;
• betaalgegevens;
• aankoopgeschiedenis;
• logingegevens.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• u gebruik laten maken van de dienstverlening van CvE;
• het afnemen van diensten van CvE en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website;
• u toegang verlenen tot uw account;
• het afhandelen van uw opdracht en het informeren over het verloop daarvan;
• het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website;
• het informeren over storingen en onderhoud aan diensten van CvE;
• het verbeteren van de dienstverlening van CvE.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. 

Inloggen via derde partijen

CvE biedt u de mogelijkheid om op haar website en via haar diensten in te loggen bij een derde partij (bijvoorbeeld Facebook of Google). CvE is niet verantwoordelijk voor de diensten van deze partijen. Voor informatie over de verwerking van gegevens in verband met deze inlogmethode, verwijst CvE u naar het privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, neemt CvE passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden

CvE verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. Voor de registratie van domeinnamen maakt CvE gebruik van Hostnet B.V. en worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de uitgevende instantie en aan eventuele registrars (tussenpartijen) welke Hostnet als leverancier gebruikt. Deze partijen en Hostnet kunnen voor gTLD domeinnamen* reservekopieën (back-ups) van uw domeinnaamgegevens maken en in
bewaring stellen bij een derde partij. Tevens worden uw domeinnaamgegevens publiek zichtbaar gemaakt via de WHOIS-server van de uitgevende instantie.

*met gTLD worden domeinnamen van het type generic, generic-restricted of sponsored bedoeld, zoals aangegeven bij IANA.

Verplichte domeinnaamgegevens

Tenzij aangegeven als optioneel, zijn gegevens waar CvE/Hostnet u om vraagt verplicht voor de levering van domeinnamen. In de domeinnaamvoorwaarden van Hostnet vindt u meer informatie over het privacybeleid van de registrerende instanties.

Aanpassen van uw gegevens

U kunt uw klantgegevens inzien en laten aanpassen. Ook uw domeinnaamgegevens kunnen worden aangepast. Indien de naam van de domeinnaamhouder wijzigt, is een overdracht nodig. Stuurt u voor één of meerdere van bovenstaande aanpassingen een mail naar
info@contentvoorelkaar.nl met een omschrijving van uw verzoek.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u aan CvE persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u CvE een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact op via info@contentvoorelkaar.nl.

Profilering

CvE kan uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering. Hierbij komt CvE op basis van uw persoonsgegevens tot één of meerdere profielen. Deze profielen stelt CvE op aan de hand van geautomatiseerde algoritmes en aan de hand van informatie uit contactmomenten. Met deze profielen kan CvE u betere en gerichtere commerciële aanbiedingen doen. Uiteraard heeft waarborging van uw privacy hierbij de hoogste prioriteit.

Cookies

CvE hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en de diensten. Om deze reden maakt CvE gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de
harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij gebruik van de website van CvE geeft u toestemming om alle cookies en plugins te
gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

CvE maakt gebruik van de applicaties: Google Analytics, Google Search Console en Google Mijn Bedrijf. 

CvE gebruikt deze cookies voor de volgende doeleinden:
• het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe de website wordt gebruikt door de bezoekers;
• het optimaliseren van de diensten;
• het afstemmen van content op de website, op basis van uw interesses en aan de hand van uw klik- en surfgedrag.

CvE heeft geen controle over wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij met cookies omgaan, bekijkt u de privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Over deze verklaring

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van CvE zijn verbonden. CvE kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. CvE raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
CvE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn worden deze gepubliceerd op de website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt CvE u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met CvE via:
CONTENT voor elkaar
Rozenstraat 123, 1214 BS Hilversum
telefoonnummer: 035-7729120
e-mail: info@contentvoorelkaar.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 11 april 2018.